Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Elektroniczna skrzynka do doręczeń – ponowna zmiana terminu

PrintMailRate-it

 

 

Łukasz Napiórkowski

17 maja 2022 r.

 

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy o doręczeniach elektronicznych. Przewiduje ona odłożenie w czasie – najpóźniej do stycznia 2024 r. – wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń.


Dopiero co na łamach naszego newslettera informowaliśmy o zbliżającym się terminie dla przedsiębiorców wpisanych do KRS na uzyskanie elektronicznych skrzynek do doręczeń, a ustawodawca ponownie przedłużył termin wdrożenia obowiązkowych e-Doręczeń.


Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.


Obecna nowelizacja zastępuje daty dzienne (terminy przed nowelizacją: do 5 lipca 2022 r. – nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS; do 1 października 2022 r. – przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS przed 5 lipca 2022 r.) wskazaniem, że rozwiązania te wejdą w życie dopiero w terminie określonym w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ma to nastąpić nie później niż 1 stycznia 2024 r.


Komunikat z terminem wdrożenia rozwiązań technicznych dających możliwość faktycznego korzystania z e-Doręczeń ma zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą mieli 30 dni od dnia wskazanego w komunikacie na założenie elektronicznej skrzynki do doręczeń.


Bez względu na ponowne wydłużenie terminów obowiązkowego stosowania e-Doręczeń w dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie adresu do elektronicznych doręczeń (ADE) dla spółek podlegających wpisowi do KRS. Aktywacja ADE stanowi żądanie doręczania korespondencji nadanej przez podmioty publiczne na ten adres. Oznacza to, że od momentu jej aktywacji cała korespondencja urzędowa powinna, co do zasady, być wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych.


Eksperci Rödl & Partner na bieżąco informują o wszelkich zmianach dotyczących nadchodzącego obowiązku korzystania z e-Doręczeń oraz wspierają przedsiębiorców przy wdrożeniu odpowiednich wewnętrznych regulacji. W razie pytań związanych z tematyką e-Doręczeń zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu