Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.E-faktury obowiązkowe od 2024 r.

PrintMailRate-it


Maria Wośkowiak

25 lipca 2022 r. 


Rada Unii Europejskiej wydała ostateczną decyzję, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 2024 r.

 

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dobrowolnie. Obligatoryjne korzystanie z (KSeF) będzie skierowane wyłącznie do podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Polski. Korzystanie z KSeF obecnie

Obecnie wystawianie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) w Krajowym Systemie e-Faktur jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

 

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.Wyzwania i obowiązki 

Wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego w Polsce będzie się wiązało z wieloma wyzwaniami dla przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych przepisów. Dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli opracować procesy wewnętrzne, dotyczące m.in. weryfikacji faktur, monitorowania obiegu dokumentów oraz sposobów dostarczania faktur do kontrahentów, którzy nie mają obowiązku korzystania z KSeF (np. podmioty zagraniczne). Dostosowanie się do nowych obowiązków będzie wymagało zaangażowania wielu zespołów – informatyków, księgowych oraz doradców podatkowych.

 

Warto z wyprzedzeniem przygotować się do wprowadzenia obowiązkowego systemu KSeF, ponieważ pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości.

 

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie w zakresie przygotowania do wdrożenia Krajowego Sytemu e-Faktur już teraz, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu