Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt energetyczny – obowiązek dużych przedsiębiorców

PrintMailRate-it


Joanna Lech
5 sierpnia 2022 r. 


Przypominamy, że duzi przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny, a następnie zgłosić go do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).


 

Kogo dotyczy obowiązek       

Przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu tej ustawy.

 

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nie dotyczy przedsiębiorców posiadających:


  - system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań  i zaleceń użytkowania lub

  - system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z obowiązku zgłoszenia do URE.


 

Terminy 

Duży przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w ciągu 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


 

Czym grozi niedopełnienie obowiązku 

Nieprzeprowadzenie audytu energetycznego zagrożone jest karą pieniężną w wysokości nie wyższej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Jeżeli posiadają Państwo status dużego przedsiębiorcy, rekomendujemy zweryfikowanie posiadania audytu energetycznego lub niezwłoczne go przeprowadzenie i zawiadomienie URE.

 

W razie pytań dotyczących audytu energetycznego zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu