Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

PrintMailRate-it

Piotr Mrowiec

1 kwietnia 2022 r.

 

29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – tzw. PEP2040.

 

Przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska założenia mają wzmocnić bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. Związane to jest z neutralizacją bądź częściowym ograniczeniem ryzyka związanego z sytuacjami kryzysowymi w kraju i na rynku międzynarodowym.

 

Zmiany w PEP2040 wprowadzą polski sektor energetyczny na ścieżkę ochrony odbiorców przed wzrastającymi cenami energii – w związku z nową sytuacją geopolityczną. Uwzględnione zostaną także takie elementy jak: zapewnienie szybkiego uniezależnienia od importowanych paliw kopalnych i pochodnych, inwestycje w moce produkcyjne, czy alternatywne paliwa.
 
Najważniejsze zmiany, które wprowadza PEP2040 będą opierać się na:


  • zwiększeniu dywersyfikacji technologicznej i rozbudowie mocy opartych o źródła krajowe;
  • zdynamizowaniu rozwoju OZE;
  • poprawie efektywności energetycznej;
  • dalszej dywersyfikacji dostaw;
  • zapewnieniu alternatyw dla węglowodorów;
  • wykorzystaniu jednostek węglowych;
  • rozwoju sieci i magazynowaniu energii;
  • dostosowaniu decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa.

 


W przypadku pytań dotyczących planowanych zmian zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu