Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.



Księgowość

PrintMailRate-it
SL_księgowość.png


Jak pracujemy?


W centrum naszej uwagi zawsze jest klient. Każdy pracownik od momentu zatrudnienia ma możliwość kształtowania swoich umiejętności doradczych poprzez odpowiadanie na jego potrzeby. Uwzględniamy je także pracując na systemach wskazanych przez naszych klientów. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wysoka jakość usług oraz profesjonalizm. Sukces rzadko osiągamy w pojedynkę, dlatego stawiamy na pracę zespołową. Relacje opieramy przede wszystkim na partnerskim traktowaniu. Chętnie dzielimy się wiedzą.   


Lean management 

Współczesne firmy dużą wagę przywiązują do efektywnego zarządzania, ponieważ właśnie w tym tkwi sekret skutecznej pracy. Umożliwia to Lean management, którzy wdrożyliśmy w obszarze księgowości w 2014 roku. Jest to koncepcja dążąca do upraszczania procesów i minimalizowania kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług i dbaniu o pracowników. Jednym z najważniejszych elementów filozofii Lean jest eliminowanie marnotrawstwa i procesów, które nie wpływają pozytywnie na jakość naszej pracy oraz oferowanych przez nas usług. 


Moduł finansowy systemu D365

Nie ustajemy w doskonaleniu usług w zakresie księgowości oferowanych naszym klientom. Jednym z takich działań jest moduł finansowy systemu D365, zaawansowane narzędzie do zarządzania finansami i księgowością. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie planowania budżetów, śledzenia płatności, analizy finansowej i raportowania. 


Business Process Excellence

Od kilku lat realizujemy w oddziałach Rödl & Partner w wielu krajach na świecie międzynarodowy program Business Process Excellence. Opiera się na ustrukturyzowanej metodologii budowania kultury zrównoważonego, ciągłego doskonalenia w branży usług biznesowych poprzez tworzenie przejrzystego środowiska pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników w celu skupienia na kliencie i wartości dodanej. 


Czym dokładnie się zajmujemy?


Księgowość finansowa
​Kwalifikacja i ujęcie dokumentów księgowych w systemie księgowym.
Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.
Sporządzanie raportów według ustalonego z klientem wzoru. 
Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS oraz sprawozdań do NBP.
Doradztwo księgowe. 
​Zamknięcie roku
​Uzgodnienie i wycena aktywów i pasywów na potrzeby sporządzenia rocznego sprawozdania finasnowego. 
Inwentaryzacja stanu należności. 
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język niemiecki/angielski zgodnie z polską ustawą o rachunkowości. 
Bieżące doradztwo
​Opracowanie wspólnie ze zleceniobiorcą polityki nieruchomości.
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. 
Obsługa kontroli podatkowych. 
Obsługa biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego. 
Obsługa płatności i monotorowanie płynności finansowej. 
​Deklaracje podatkowe
​Deklaracje podatku od towarów i usług VAT i informacje podsumowujące VAT-UE. 
Jednolity plik kontrolny JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. 
Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. 
Deklaracje na podatek dochodowy od osob prawnych CIT-8.
Deklaracje podatkowe CIT-10Z oraz CIT-6AR. 
Informacje podatkowe ORD-U oraz IFT-2R.
Księgowość płacowa
​Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac. 
Sporządzanie dokumentacji m.in. do US, ZUS i GUS.
Roczne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. 
Prowadzenie spraw personalnych/kadr pracowników. 
Obsługa kontroli PIP, ZUS, organów podatkowych i innych instytucji. 
PPK.






Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Szydłowska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Kamila Kulesza-Janiszewska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Weronika Watkowska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Ewelina Nowak

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

 ZNAJDŹ NAS

Deutschland Weltweit Search Menu