We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Inwestorzy zagraniczni w Polsce

PrintMailRate-it

Inwestorzy zagraniczni w Polsce_525x220.jpg

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Dużą część klientów Rödl & Partner stanowią inwestorzy zagraniczni, którzy prowadzą działalność w Polsce. Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla międzynarodowych przedsiębiorców ze względu na dostępność wykwalifikowanych specjalistów, którzy posługują się językami obcymi, korzystną koniunkturę, jak również możliwość wykorzystywania dotacji i innych form pomocy publicznej (np. specjalne strefy ekonomiczne).
Dzięki doradztwu Rödl & Partner w Polsce inwestorzy zagraniczni zyskują fachowe wsparcie dla swojego przedsięwzięcia na wszystkich etapach jego realizacji:

 

  • Na początek doradztwo prawne umożliwia dobór najlepszej formy prawnej, skraca czas potrzebny na założenie działalności oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne inwestycji.  Doradcy podatkowi zapewnią optymalizację podatkową rozpoczętej działalności.

 

  • Dzięki możliwościom, które daje Business Process Outsourcing, księgowość finansowa oraz kadry i płace trafiają w ręce specjalistów współpracujących na co dzień z międzynarodowymi podmiotami.

 

  • Inwestor jest obsługiwany w języku polskim, niemieckim lub angielskim, a dodatkowo może korzystać z usług profesjonalnych tłumaczeń biznesowych oraz licznych usług dostosowanych do specyficznych potrzeb (np. Interim Management, usługi sekretarskie, pogotowie księgowe).

 

  • Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, a także pomoc przy wykorzystaniu dotacji unijnych w finansowaniu inwestycji.

 

  • O spełnienie wymogów związanych ze sprawozdawczością finansową i audytem finansowym zadbają biegli rewidenci wyspecjalizowani w międzynarodowych standardach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Pracownicy Rödl & Partner specjalizują się w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw. Od ponad 25 lat z powodzeniem zapewniają bezpieczeństwo i wsparcie inwestorom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i praktyczną znajomość przepisów krajowych oraz międzynarodowych.  Z naszych usług korzystają, między innymi, przedsiębiorcy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Skandynawii oraz krajów Beneluksu.


Najczęściej współpracują z nami inwestorzy z krajów niemieckojęzycznych, ponieważ Rödl & Partner w Polsce to znacznie więcej niż German desk. Wysokie standardy i niemiecką jakość usług doceniają klienci Rödl & Partner, niezależnie od kraju pochodzenia.  

Contact Person Picture

Therese Baginski

Auditor (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu