We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Ograniczenie ulgi abolicyjnej

PrintMailRate-it

 

Żaneta Niestier

17 grudnia 2020 r.

 

28 listopada Prezydent podpisał  nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.


Przyjęta nowelizacja wprowadza m.in. limit odliczenia dla ulgi abolicyjnej. Zmiany spowodują, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym np. w Wielkiej Brytanii.


Zmian przewiduje, że podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł.


Oznacza to, że wszyscy podatnicy będą mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej, przy czym kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.
Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że zmianami dotknięte będą jedynie osoby które mieszkają w Polsce, ale przez mniej niż sześć miesięcy w roku i pracują za granicą. Zapewnił również, że zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej nie będą dotyczyć Polaków mieszkających za granicą.
Nowe przepisy wejdą  w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

Deutsche Version

 

 

Einschränkung der Freistellung von der Pflicht, den Unterschied zwischen der ausländischen und der polnischen Umsatzsteuer zu begleichen.


Am 28. November unterschrieb der Präsident die Novelle des Einkommensteuer-gesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes sowie des Gesetzes über die pauschale Einkommensteuer auf manche von natürlichen Personen erzielten Einkünfte und einiger anderer Gesetze.


Die verabschiedete Novelle beschränkt u.a. die Freistellung von der Pflicht, den Unterschied zwischen der ausländischen und der polnischen Umsatzsteuer zu begleichen Die Änderungen haben zur Folge, dass Personen, die in einigen Ländern arbeiten, in Polen die Differenz zwischen der in Polen gezahlten Steuer und der z.B. in Großbritannien gezahlten Steuer werden entrichten müssen.


Die Änderung sieht vor, dass die Steuerpflichtigen den sich daraus ergebenden Betrag  von der Einkommensteuer abziehen können, jedoch in einer Höhe, die nicht den die in Art. 27 Abs. 1a Pkt. 1 EStG-PL genannten, die Steuer mindernden Betrag überschreitet.  Gemäß dieser Vorschrift beziffert sich der Betrag des Abzuges bei der  Steuerbemessungsgrundlage  i.H.v. maximal 8.000 PLN auf1.360 PLN.
Das bedeutet, dass alle Steuerpflichtigen die Steuerminderung in Anspruch nehmen können, nur der Abzugsbetrag wird nicht den Betrag von 1.360 PLN überschreiten können.


Der Stellvertretende Finanzminister Jan Sarnowski erklärte, dass von den Änderungen nur diese Personen betroffen werden, die in Polen wohnen, sich dort aber weniger als 6 Monate aufhalten und im Ausland arbeiten. Er sicherte zu, dass diese Änderungen nicht die im Ausland wohnenden Polen betreffen werden.
Die neuen Vorschriften werden am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu