We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Energy audits mandatory for large enterprises

PrintMailRate-it


Joanna Lech
5 sierpnia 2022 r. 


Przypominamy, że duzi przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny, a następnie zgłosić go do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).


 

Kogo dotyczy obowiązek       

Przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu tej ustawy.

 

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nie dotyczy przedsiębiorców posiadających:


- system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

- system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z obowiązku zgłoszenia do URE.


 

Terminy 

Duży przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w ciągu 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


 

Czym grozi niedopełnienie obowiązku 

Nieprzeprowadzenie audytu energetycznego zagrożone jest karą pieniężną w wysokości nie wyższej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Jeżeli posiadają Państwo status dużego przedsiębiorcy, rekomendujemy zweryfikowanie posiadania audytu energetycznego lub niezwłoczne go przeprowadzenie i zawiadomienie URE.

 

W razie pytań dotyczących audytu energetycznego zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Contact

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

Attorney at law (Poland)

Associate Partner

+48 71 606 04 15
+48 608 294 388

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu