We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.E-paragony

PrintMailRate-it

Kreda 731x227.png

Żaneta Niestier

1 marca 2021


 

28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących. Zmiany mają na celu umożliwienie wystawiania i wydawania paragonów na kasach on-line w formie elektronicznej. 


W myśl nowych przepisów sprzedawca zwolniony będzie z obowiązku każdorazowego wystawania drukowanego paragonu fiskalnego. Ma go zastąpić elektroniczny paragon fiskalny, który przesyłany będzie na adres e-mail klienta lub bezpośrednio na jego telefon komórkowy. Wystawianie e-paragonu fiskalnego odbywać się będzie wyłącznie za zgodą klienta. Sprzedawca w porozumieniu z klientem uzgodni najwygodniejszy dla niego sposób przesłania e-paragonu (na adres e-mail bądź telefon komórkowy).
 
Projektowane przepisy budzą wiele wątpliwości związanych z ich stosowaniem. Aktualnie używane przez sprzedawców kasy online nie mają bowiem odpowiedniej funkcjonalności, która pozwoliłaby na wystawienie e-paragonu oraz przesłanie go klientowi na adres e-mail bądź telefon komórkowy.
Wątpliwości budzą również przepisy ustawy o RODO. Specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych zastanawiają się bowiem, w jaki sposób ochronić dane osobowe klienta, który każdorazowo będzie zobowiązany do podania swojego adres e-mail bądź numeru telefonu. 
Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2021r.


Deutsche Version


E-Kassenbons


Am 28. Januar 2021 wurde auf den Internetseiten der Regierungszentralstelle für Gesetzgebung der Entwurf einer Verordnung des Ministers für Entwicklung, Arbeit und Technologie über die technischen Anforderungen und Bedingungen für Registrierkassen veröffentlicht. Durch die Änderungen soll die Ausstellung und Herausgabe von Kassenbons an Online-Kassen in elektronischer Form ermöglicht werden.


Die neuen Vorschriften werden den Verkäufer von der Pflicht befreien, jedes Mal einen Kassenbon auszudrucken. Der Kassenbon aus Papier soll durch einen elektronischen Kassenbon ersetzt werden, der an die E-Mail-Adresse des Kunden oder unmittelbar auf sein Handy geschickt wird. Die Ausstellung eines E-Kassenbons wird nur mit Zustimmung des Kunden möglich sein. Der Verkäufer wird mit dem Kunden die für diesen bequemste Form der Verschickung von E-Kassenbons vereinbaren (an die E-Mail-Adresse oder aufs Handy).

Dieser Entwurf erweckt viele Zweifel hinsichtlich seiner Anwendung. Die gegenwärtig von den Verkäufern genutzten Online-Kassen verfügen nämlich nicht über eine entsprechende Funktionalität, die es erlauben würde, E-Kassenbons auszustellen und diese an die E-Mail-Adresse oder aufs Handy des Kunden zu schicken.
Zweifel erwecken auch die Vorschriften der DSGVO Spezialisten für den Schutz personenbezogener Daten machen sich nämlich darüber Gedanken, auf welche Weise die personenbezogenen Daten eines Mandanten geschützt werden können, der in jedem Einzelfall verpflichtet sein wird, seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer anzugeben. 
Der Entwurf der Verordnung befindet sich in der Phase der öffentlichen Konsultationen. Gemäß dem Entwurf soll die Verordnung am 1. Mai 2021 in Kraft treten.


Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

Tax adviser (Poland)

Associate Partner

+48 606 640 095

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu