Um die Website zu personalisieren und Ihnen den größten Mehrwert zu bieten, verwenden wir Cookies. Unter anderem dienen sie der Analyse des Nutzerverhaltens, um herauszufinden wie wir die Website für Sie verbessern können. Durch Nutzung der Website stimmen Sie ihrem Einsatz zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.Закон про допомогу громадянам України

PrintMailRate-it

 

 

Аґнешка Бонцлавек, Катажина Бжозовська, Адріан Цоп, Малґожата Коляса-Дорош, Маґда Ковальчик, Міхал Майнуш, Катажина Маланюк, Томаш Плесьняк, Йоанна Вцісло-Яськовська


14 березня 2022 р.

 

12 березня 2022 р. у законодавчому віснику РП «Дзеннік Устав» був опублікований і набрав чинності Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (так зв. спецзакон, «Дзеннік Устав» 2022, позиція 583). Документ передбачає, зокрема, особливі механізми легалізації перебування та працевлаштування громадян України.

 
 

Кого стосується спецзакон


Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави поширюється на чотири групи суб’єктів.


1. Громадяни України, які прибули:

 

 • на територію Польщі легально безпосередньо з території України;
 • у період з 24 лютого 2022 р. до дня, визначеного на підставі окремих положень;
 • у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території України; та
 • виражають намір залишитися на території Польщі.

 

2. Чоловіків та дружин громадян України, які не мають українського громадянства, але відповідають умовам, передбаченим у пункті 1.
 
3. Громадян України, які:

 • мають Карту поляка;
 • разом з найближчими родичами покинули територію України через воєнні дії;
 • прибули на територію Польщі легально в період з 24 лютого 2022 р. до дня, визначеного на підставі окремих положень;
 • виражають намір залишитися на території Польщі.

 

4. Найближчих членів сім’ї громадян України ,вказаних у пункті 3, щодо яких положення закону застосовується відповідним чином.

 

Положення закону не застосовуються до громадян України, які мають: дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, статус біженця, додатковий захист або згоду на толероване перебування.

 

Положення не застосовуються також до громадян України, які:

 

 • подали в Польщі заяви про надання міжнародного захисту або від імені яких такі заяви були подані;
 • виразили намір подання заяв про надання міжнародного захисту в Польщі;
 • або яких таке декларування наміру стосується, крім випадків, коли заява або декларація була відкликана.


Легальне перебування – строк на реєстрацію


Громадяни України, які починаючи з 24 лютого 2022 р. легально в’їхали на на територію Польщі, на підставі положень закону зможуть залишитися в Польщі легально протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 р.

 

Положення закону, які уможливлюють визнання їх перебування в Польщі легальним, не застосовуються у випадку, якщо громадяни України перебувають на території Польщі на іншій підставі, що дає право на легальне перебування в країні.

 

Якщо перетин кордону громадянином України не був зареєстрований комендантом відділення  Прикордонної варти РП під час прикордонного оформлення, протягом 60 днів з моменту в'їзду на територію РП слід подати заяву про отримання номеру PESEL. Головний комендант Прикордонної варти зареєструє перебування на території РП у створеному на підставі закону реєстрі. Заяву можна буде подати особисто в будь-якій гміні на території Польщі.

 

Головний комендант Прикордонної варти вестиме реєстр громадян України, які в’їхали на територію РП безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території України та які подали заяву про отримання номеру PESEL на підставі положень закону. У цьому реєстрі будуть зберігатися дані, що стосуються, зокрема: дати перетину кордону Польщі та дати подання заяви про отримання номеру PESEL, який водночас є підставою реєстрації. Реєстр міститиме також інформацію про кінцеву дату періоду перебування в Польщі, що вважається легальним на підставі положень закону.
 

Отримання номеру PESEL


Чинний закон передбачає, що громадянин України (перебування якого на території РП вважатиметься легальним на його підставі) може подати особисто у будь-якому органі гміни на території Польщі (у паперовій формі, власноруч і розбірливо підписану, заповнену заявником або працівником цього органу на підставі відомостей, наданих заявником) заяву про отримання номеру PESEL. Ця заява буде потрібною при поданні інших заяв, зокрема, про фінансову допомогу.

 

Від імені особи, яка є недієздатною або має обмежену дієздатність, заяву подає: один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа,які фактично виховує дитину.

 

Заява містить основні персональні дані та, зокрема:

 

 • дату в’їзду на територію РП;
 • заяву (декларацію) про прибуття на територію РП безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави;
 • заява про те, що заявник є чоловіком чи дружиною вказаного вище громадянина України;
 • заява про правдивість даних, що містяться в заяві та застереження такого змісту: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання завідомо неправдивої заяви».

 

Заява може містити додаткові дані (адресу електронної пошти, номер мобільного телефону) та, зокрема, згоду на внесення даних до реєстру контактних даних чи підтвердження довіреного профілю.


До заяви додається фотографія, яка повинна відповідати встановленим вимогам. Під час подання заяви будуть зняті відбитки пальців особи, якої стосується заява.

 

Орган гміни підтверджує особу на підставі проїзного документа, Карти поляка або іншого документа з фотографією, що уможливлює встановлення особи, а у випадку осіб, яким ще не виповнилося 18 років, також документ, що підтверджує народження – і вносить відомості до реєстру PESEL. Підтвердження особи може здійснюватися на підставі недійсного документа, якщо він уможливлює встановлення особи.

 

Зразки відповідних заяв будуть складені і надані польською та українською мовою.


 


 

Спрощення процедури працевлаштування


Закон спрощує процедуру працевлаштування громадян України. Кожен громадянин України, перебування якого на території РП є легальним (йдеться як про тих громадян України, які перетнули кордон РП після 24 лютого поточного року, так і інших громадян України, кі перебувають легально в Польщі) може працевлаштуватися в Польщі.
 
Польський роботодавець може працевлаштувати громадянина України максимально на період до дня, до якого громадянин України має легалізоване перебування в Польщі.
 
Єдина умова, яку повинен виконати польський роботодавець – повідомлення повітового управління праці (центру зайнятості) за місцезнаходженням роботодавця. Польський роботодавець може повідомити центр зайнятості після працевлаштування громадянина України. У нього є на це 14 днів з моменту початку роботи громадянином України. Таке повідомлення слід здійснити в електронній формі, через сайт www.praca.gov.pl
 
У такому повідомленні слід вказати:

 

 • дані, що стосуються польського роботодавця (назва, адреса, номер телефону або адреса електронної пошти, номер NIP i REGON або PESEL, PKD та опис виконуваної діяльності, пов’язаної з роботою громадян України, а якщо роботодавцем є агентство тимчасової праці – додатково номер в реєстрі агентств з працевлаштування);
 • персональні дані громадянина України (ім’я, прізвище, дата народження, стать, громадянство, тип, номер і серія проїзного документа або іншого документа, що посвідчує особу, а також держава, в якій було видано цей документ, PESEL – якщо громадянин України його має);
 • тип договору, укладеного з громадянином України, посада / тип виконуваної роботи.


У законі передбачено можливість встановлення максимальної кількості громадян України, працевлаштованих даним суб’єктом. Міністр праці може в постанові передбачити кількість громадян України, яких може працевлаштувати даний роботодавець, – визначену стосовно кількості всіх осіб, працевлаштованих даним суб'єктом.

 

Допомога – навчання та охорона здоров’я

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

 

Закон надає громадянам України, які перебувають легально на території РП, доступ до медичних послуг на території Республіки Польща, в тому числі можливість реалізації виписаних рецептів. Це положення не поширюється на курортне лікування та курортну реабілітацію.


 

НАВЧАННЯ:

 

Спецзакон передбачає низку можливостей для осіб, які навчаються у дитсадках, школах та інших навчальних закладах.
 

1. Дитячі садки, школи

 

З метою сприяння навчання у школах, в тому числі у початкових класах, та збільшення кількості місць для дітей з України, закон уможливлює відкриття «інших місць проведення дидактичних і виховних занять», які організаційно підпорядковуватимуться школам або дитсадкам. Закон передбачає також спрощені вимоги при створенні нових ясел та дитячих садків.
 
Передбачено також інститут навчання на підготовчому відділенні, де діти вивчатимуть польську мову перед початком навчання у державних школах. 
 

2. Університети

 

Громадяни Польщі або громадяни України, які були студентами вищого навчального закладу на території України і не мають документів, які підтверджують пройдене навчання та отримані оцінки, можуть підтвердити їх шляхом перевірки знань.

 

Громадянин Польщі, який станом на 24 лютого 2022 р. був студентом навчального закладу на території України і був прийнятий польським вищим навчальним закладом на навчання, платитиме за навчання так само, як в українському виші.
 
Закон полегшує також особам, які працювали викладачами у навчальних закладах, в тому числі вищих, на території України, працевлаштування за своєю професією. Закон передбачає також спрощене працевлаштування асистента вчителя, яким може бути особа,що не є громадянином Польщі, але володіє польською мовою.

 

Фінансова допомога


Громадянин України (що перебуває на території Республіки Польща, і перебування якого на території РП вважається легальним на підставі п. 1 ст. 2 спецзакону, і який має номер PESEL) має право ma звернутися за отриманням:

 

 1. допомоги у формі одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на 1 людину, призначеної на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плату за житло;
 2. допомоги сім’ї (świadczenie rodzinne), передбаченої Законом від 28 листопада 2003 р. про допомогу сім’ї,
  - при цьому визначаючи право на допомогу сім’ї, що залежить від критерію розміру доходів, при визначенні доходів сім’ї на 1 людину не враховуватиметься член сім’ї, який – відповідно до декларації особи, яка звернулася за допомогою, – не перебуває на території Республіки Польща;
 3. допомоги на виховання дитини (świadczenie wychowawcze), передбаченої Законом від 11 лютого 2016 р. про допомогу держави у вихованні дітей, якщо особа проживає з дітьми на території Республіки Польща (так зв. допомога «500 плюс»);
 4. допомоги «Добрий старт», якщо особа проживає з дітьми на території Республіки Польща (300 злотих);
 5. сімейного капіталу на виховання дітей (rodzinny kapitał opiekuńczy), передбаченого Законом від 17 листопада 2021 р. про сімейний капітал на виховання дітей (законодавчий вісник РП «Дзеннік Устав», позиція 2270), якщо особа проживає з дітьми на території Республіки Польща (нова допомога для батьків дітей віком від 12 до 35 місяців – в розмірі 12 тис. злотих на другу і кожну наступну дитину);
 6. покриття витрат, пов’язаних з наданням можливості пільгової плати за відвідування дитиною ясел, занять для дітей тощо, про що йдеться у п. 1 ст. 64c Закону від 4 лютого 2011 р. про виховання дітей віком до 3 років;
 7. грошової і негрошової допомоги, що надається на умовах і в порядку, передбаченому Законом від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу, якщо особа подасть заяву про особисте, сімейне, фінансове та майнове положення.

 

На етапі подання заяв про отримання допомоги важливими будуть:

 

 • внесення до реєстру громадян України, що ведеться Головним комендантом Прикордонної варти (відповідно до п. 3 ст. 3 спецзакону);
 • номер PESEL;
 • створення довіреного профілю (profil zaufany);
 • банківський рахунок.


Грошова допомога для осіб, які надають житло


Закон надає можливість особам, які приймають у себе громадян України, звернутися за отриманням грошової компенсації з огляду на забезпечення харчування і житла. Грошова допомога надаватиметься на підставі договорів, що укладаються з гмінами, на період не довший ніж 60 днів. В особливих випадках період виплати допомоги може бути подовжений.
 
Станом на день підготовки цієї статті ще немає положень підзаконних актів, які визначають остаточний розмір грошової допомоги чи детальних умов її отримання. З декларацій уряду випливає, що розмір допомоги має становити 40 злотих на день / людину (бл. 1 200 злотих на місяць).

 

Спрощення процедур, пов’язаних із деякими професіями


Крім того, законом передбачено суттєві спрощення процедур для громадян України, які здобули відповідні професійні кваліфікації поза територією держав-членів Європейського Союзу для практикування медичних професій (зокрема, лікар, медсестра, акушерка) на території РП. Робота за цими професіями може здійснюватися у медичному закладі і вимагає повідомлення відповідного міністра, однак не вимагає здобування якихось додаткових професійних кваліфікацій.

 

Закон передбачає також спрощення для іноземців у сфері працевлаштування на посаді асистента вчителя, якщо їхній рівень володіння польською мовою дозволяє допомагати учню, який не володіє цією мовою, на уроках, що ведуться в польських школах.
 

Зворотна дія положень закону – з 24 лютого 2022 року


Хоча закон був опублікований у законодавчому віснику РП 12 березня 2022 р. і набрав чинності в день публікації, стосовно осіб, які втікають від війни, норми цього закону мають зворотну дію, тобто діють з 24 лютого 2022 р., коли почалася російська агресія в Україні.
 
Це дозволить врегулювати ситуацію з перебуванням сотень тисяч громадян України та їхніх сімей, які в’їхали до Польщі перед днем публікації закону.
 
У випадку запитань, що стосуються Закону про допомогу громадянам України, запрошуємо звертатися до наших експертів.

контакт

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

Attorney at law (Polen)

Associate Partner

Anfrage senden

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu