​Verantwortlich für den Inhalt:


Prof. Dr. Christian Rödl

Partner zarządzający
Rödl & Partner
Aeußere Sulzbacher 100
90491 Norymberga 

 

Diese Website wird erstellt und gepflegt von:

 

Roedl Outsourcing sp. z o.o.

Siedziba:
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

KRS: 39217
NIP: 526-021-10-50
Kapitał zakładowy: 2 500 000,00 PLN 

 

Roedl Audit sp. z o.o.

Siedziba:
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 50605
NIP: 525-22-16-334

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

Rödl Kancelaria Prawna sp.k.

Siedziba:
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS: 267170
NIP: 525-23-79-421 

 

Roedl Consulting sp. z o.o.

Siedziba:
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 35915
NIP 118-00-02-069
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

 

IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k.

Siedziba:
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS: 169374
NIP: 525-22-73-289