Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wznowienie programu rekompensat dla firm energochłonnych

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

17 sierpnia 2023


Celem nowego programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. jest złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przetwórstwa przemysłowego.

Budżet konkursu wynosi 5,5 mld zł, a wysokość przyznanej pomocy będzie wynikać z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. 

Początek naboru wniosków o bezzwrotną pomoc finansową przewidziany był na sierpień 2023 r. i miał potrwać tylko dwa tygodnie. Jego start jest jednak opóźniony i nadal nie jest znany ostateczny termin składania wniosków – należy się go spodziewać jesienią 2023 r. (lub w ostatnim kwartale).

Uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej 


W najnowszym wydaniu konkursu możemy się spodziewać znacznie zwiększonego katalogu uprawnionych do wsparcia podmiotów. Będą to bowiem potencjalnie wszystkie podmioty zajmujące się wydobywaniem złóż i produkcją przemysłową, niezależnie od branży.

O pomoc będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa przemysłu energochłonnego, a więc te:

  • których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiły co najmniej 3% ich wartości produkcji sprzedanej oraz
  • które uzyskały min. 50% przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i C (przetwórstwo przemysłowe).

Wsparcie w opcji podstawowej 


Wsparcie w podstawowej opcji będzie przysługiwać przedsiębiorstwom energochłonnym po spełnieniu ww. kryteriów. 

Limit pomocy będzie wynosił do 50% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 4 mln euro dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, łącznie z pomocą udzieloną w programie za 2022 r.

Wnioski o pomoc będą składane za 2 okresy – pierwsze i drugie półrocze 2023 r., w naborach planowanych na sierpień 2023 i luty 2024.

Wsparcie w opcji zwiększonej


Wsparcie w zwiększonej opcji będzie przysługiwać przedsiębiorstwom:

  •  energochłonnym po spełnieniu ww. kryteriów, z zastrzeżeniem, że wiodąca działalność musiała być wykonywana wyłącznie w sektorach szczególnie zagrożonych utratą konkurencyjności w konkretnie wskazanych podklasach PKD lub określona kodami produktów PRODCOM; zaliczają się tu m.in. górnictwo, produkcja cukru, przędzy, papieru, chemikaliów, tworzyw sztucznych, szkła, kafli i płytek, cementu, produktów ze stali, aluminium oraz pozostałych metali nieżelaznych;
  • które odnotują w 2023 r. ujemny wynik EBITDA albo spadek tego wyniku o co najmniej 40% względem 2021 r.;
  • które przedstawią do 31 marca 2024 r. plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa, w którym zawarte zostaną inwestycje o wartości co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Limit pomocy będzie wynosił do 80% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 40 mln euro dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, zaś łącznie z pomocą udzieloną w programie za 2022 r. – maksymalnie 100 mln.

Wnioski o pomoc będą składane w najbliższym, jednym naborze przewidzianym na sierpień 2023 za cały rok 2023 łącznie. 

Ze względu na to, że termin naboru wniosków zostanie ogłoszony z bardzo krótkim wyprzedzeniem, a do wniosku trzeba będzie załączyć m.in. raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, zachęcamy do jak najwcześniejszej weryfikacji, czy Twoja firma może skorzystać ze wsparcia.

W Rödl & Partner udzielamy kompleksowego doradztwa w całym procesie, również w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej do programu. Skontaktuj się z nami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu