Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Implementacja pakietu VAT Quick Fixes zakończona

PrintMailRate-it

 

Maciej Woźnica

2 lipca 2019 r.

 

Z półrocznym opóźnieniem weszły w życie krajowe przepisy implementujące komplet rozwiązań pakietu VAT Quick Fixes, mających na celu uporządkowanie zasad rozliczeń niektórych transakcji transgranicznych  i wynikających z Dyrektywy 2018/1910. Krótko przedstawiamy zasady dotyczące uproszczeń dla podatników.

 

Cel dyrektywy

 

Dla przypomnienia, celem wspomnianej dyrektywy było:

  • wprowadzenie jednolitych zasad stosowania procedury magazynu typu call-off stock, umożliwiającej uniknięcia przez dostawców obowiązku rejestracji i rozliczenia VAT w kraju nabywcy,
  • dookreślenie, którym podmiotom przyporządkowywana jest wysyłka lub transport towarów w przypadku dostaw łańcuchowych,
  • wskazanie, że wymóg posługiwania się przez nabywcę numerem VAT zarejestrowanym w VIES (VAT Information and Exchange System) stanowi przesłankę materialną, a nie wymóg formalny zastosowania przez dostawców zwolnienia z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia (w Polsce: stawkę 0%).

 

Oprócz dyrektywy, rozwiązania pakietu Quick Fixes, w kontekście wymogów dokumentacyjnych dla procedury call-off stock oraz dokumentowania dostaw transgranicznych, zostały uregulowane w już obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. rozporządzeniu UE 2018/1912. W związku z opóźnieniami legislacyjnymi do tej pory zastosowanie rozwiązań VAT Quick Fixes, m.in. w ramach procedury magazynu typu call-off stock, było możliwe poprzez bezpośrednie powołanie się na dyrektywę, o czym informowało polskie Ministerstwo Finansów w komunikacie z końca grudnia 2019 r.

 

W stosunku do zasad określonych w dyrektywie, przepisy ustawowe jedynie:

  • wprowadzają wymóg informacyjny podatników prowadzących magazyn wykorzystywany w procedurze call-off stock (złożenie zawiadomienia do władz skarbowych w ciągu 14 dni od pierwszego wprowadzenia towarów), 
  • określają, że zasady przyporządkowywania wysyłki lub transportu w ramach dostaw łańcuchowych do innych państw UE będą stosowane według zapisów wynikających z dyrektywy, a do państw trzecich – według dotychczasowych zasad ustawowych.


W przypadku wątpliwości związanych z ww. tematyką zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu