Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sposoby obliczania limitu ceny – nowe rozporządzenie

PrintMailRate-it

​Jakub Plebański

14 listopada 2022 r.


9 listopada 2022 r. Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny. Jest ono podstawą do ustalenia wysokości odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez producentów energii ze źródeł odnawialnych.
 
Fundusz ma służyć wprowadzeniu limitu na przychody wytwórców energii odnawialnej, które – zdaniem rządu – w części wykraczającej poza narzucone ograniczenie powinny wesprzeć innych uczestników rynku energetycznego.
 

Podstawy ustalania limitów

 
W myśl rozporządzenia podstawą dla ustalenia limitu przychodów mają być ceny referencyjne dla energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, ustalone na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.
 
W przypadku wytwórców rozliczających się w systemie aukcyjnym – w odniesieniu do wolumenu sprzedawanego przez tych wytwórców poza tym systemem – podstawą obliczenia limitu będzie cena uwzględniona w ramach oferty aukcyjnej, indeksowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nowych obowiązków regulacyjnych spoczywających na przedsiębiorstwach energetycznych – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Plebański

+48 58 582 65 90

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu