Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tarcza branżowa – kolejna nowelizacja już w Sejmie

PrintMailRate-it

Grzegorz Szymborski

30 października 2020 r.

 

26 października do Sejmu wpłynął projekt zmiany tzw. tarczy COVID, mającej zagwarantować przedsiębiorcom świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek na ubezpieczenia. Zapowiadane wsparcie ma objąć branżę gastronomiczną, rozrywkową, zdrowia fizycznego oraz sprzedaży detalicznej. Jak podaje rząd, z rozwiązań ochronnych skorzysta około 200 tys. przedsiębiorstw skupiających 372 tys. zatrudnionych. Biznes otrzyma zastrzyk gotówki o wartości ok. 1,83 mld zł. 

 

Według projektu ustawy wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będzie można zgłaszać do 10 czerwca 2021 r. Jednocześnie wspomniane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będzie mogło być udzielane do 30 czerwca 2021 r.

 

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w aktualnym brzmieniu, przedsiębiorcy uzyskają dostęp do czterech możliwych instrumentów pomocowych:

 

  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy na 30 września prowadzili swoją działalność i byli upoważnieni do skorzystania ze świadczenia postojowego; Prawo do dodatkowego świadczenia zależne będzie od złożenia stosownych oświadczeń oraz udokumentowania straty, jaką poniósł przedsiębiorca poniósł w stosunku analogicznego okresu w 2019 r. Nowe świadczenia zostaną udzielone w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę. W zależności od sytuacji kraju wsparcie rządu, wbrew nazwie, będzie mogło zostać ponowione.
  • Jednorazowe dotacje pozostające do dyspozycji starosty na pomoc mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom. Na uzyskanie środków do wysokości
    5 tys. zł wpływ będzie miał fakt prowadzenia bądź zawieszenia działalności. 
  • Zwolnienia z opłaty składek na ubezpieczenia i fundusze.  Wiązać się one będą z wykazaniem strat poniesionych obecnie w zestawieniu z przychodami w roku ubiegłym. Z narzędzia zwolnienia za listopad skorzystać będzie mogła o wiele większa liczba przedsiębiorców, niż miało to miejsce latem. Wciąż będzie się to wiązało ze złożeniem odpowiednich wniosków do ZUS, a ewentualne błędy kosztować mogą płatników składek konieczność ich opłaty wraz z naliczonymi odsetkami.
    Zwolnienia z opłat na 2021 r. dla podmiotów uczestniczących w sprzedaży na targowiskach.

 

Biorąc pod uwagę tempo rozprzestrzeniania się wirusa można spodziewać się jak najszybszego uchwalenia niniejszej tarczy. Nie można tym samym wykluczać wprowadzenia dodatkowych mechanizmów w drodze trwającej procedury ustawodawczej, czy w ramach kolejnych nowelizacji.

 

Lista branż upoważnionych do zwolnienia ze składek na ubezpieczenia w listopadzie 2020 r.:

• 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.
• 56.10.A; 56.10.B; 56.29.Z; 56.30.Z - Restauracje, foodtrucki i katering, puby i kawiarnie.
• 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
• 74.20.Z - Działalność fotograficzna.
• 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, np. żaglówek, kajaków czy nart.
• 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
• 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, np. kursy sztuk walki, działalność instruktorów.
• 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna.
• 86.90.D - Działalność paramedyczna, np. homeopatia i akupunktura.
• 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
• 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych, w tym hale sportowe, organizowanie
i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów.
• 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, np. kluby kulturystyczne i fitness.
• 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem, np. sportowcy, sędziowie i przewodnicy górscy.
• 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, np. sauny, solaria
i salony masażu.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chęrnie wesprą Państwa w procesie pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie działalności.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu