Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład: uproszczenia w uldze na złe długi

PrintMailRate-it


Urszula Zimon
3 sierpnia 2022 r. 


Projekt kolejnej odsłony Polskiego Ładu, opublikowany przez Ministerstwo Finansów końcem czerwca 2022 r., upraszcza stosowanie ulgi na złe długi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. 

Jak działa ulga

Ulga na złe długi umożliwia podatnikowi zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym o zaliczoną do przychodów należnych wierzytelność, jeżeli nie uzyskał zapłaty od kontrahenta za wykonaną usługę lub dostawę.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za wykonaną usługę lub dostawę podatnik jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.

Zgodnie z ustawą o CIT oraz PIT podstawa obliczenia podatku dochodowego może zostać:

  • w przypadku sprzedawcy – zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość należności, która nie została opłacona w ciągu 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze lub umowie;
  • w przypadku nabywcy – zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze lub umowie. 

Odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność lub zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Ulgę na złe długi stosuje się już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Sprzedawca może skorzystać z tej ulgi na tym etapie. Nabywca natomiast, zobowiązany jest na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy do zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.  

Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia są zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Co się zmieni

Ministerstwo proponuje uchylenie obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności i zobowiązań, z którymi są związane zwiększenia bądź zmniejszenia wynikające z ulgi. Podatnicy nie będą już musieli dołączać do zeznania rocznego odpowiedniego załącznika, w którym wykazywane były takie dane, co pozwoli na ograniczenie obowiązków administracyjnych podatników. 

Resort zaznacza, że powodem uchylenia obowiązków jest to, że podatnik – niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania – i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów wpływających na podstawę opodatkowania. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Specjaliści Rödl & Partner na bieżąco śledzą i analizują pojawiające się zmiany.
 
Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu