Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Opłaty środowiskowe – planowane zmiany

PrintMailRate-it

Joanna Litwińska

8 lipca 2021 r.

 

Deutsche Version siehe unten


3 lipca 2021 r. weszła w życie unijna dyrektywa SUP (z ang. Single Used Plastic). Do tego dnia każde państwo członkowskie miało obowiązek implementować przepisy dyrektywy do porządku krajowego. Dotyczą one między innymi wprowadzenia nowego rodzaju opłat środowiskowych. 


Istnieje już projekt ustawy dotyczący opłaty na wybrane produkty z tworzyw sztucznych oraz produkty w opakowaniach plastikowych.


Projekt ustawy implementujący dyrektywę SUP przewiduje wprowadzenie następujących opłat:

 

  • Opłata kubkowa – dotyczy kubków na napoje oraz pojemników na posiłki, w których zawarte są posiłki przeznaczone do ich bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, do spożywania bezpośrednio z pojemnika, gotowe do spożycia bez dalszej obróbki (termicznej). Zobowiązani do tej opłaty będą przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlowe (detaliczne oraz hurtowe), a także gastronomiczne. Będzie pobierana od konsumentów. Maksymalna wysokość może wynieść 1 zł plus VAT, jednak konkretna kwota zostanie wskazana we właściwym rozporządzeniu. Opłata będzie wnoszona na rachunek marszałka województwa;
  • Opłata od sprzątania – dotyczy wprowadzania do obrotu np. pojemników na posiłki, paczek, owijek z elastycznych materiałów, pojemników na napoje do pojemności 3 litrów, kubków na napoje, lekkich plastikowych toreb na zakupy. Zobowiązani do tej opłaty będą przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Maksymalna wysokość opłaty może wynieść 0,05 zł za sztukę wprowadzonego produktu do obrotu, jednak konkretna wysokość zostanie ustalona we właściwym rozporządzeniu. Opłata będzie wnoszona na rachunek marszałka województwa w terminie do 15 marca po roku kalendarzowym, który obejmuje opłata;
  • Opłata edukacyjna - dotyczy wprowadzania do obrotu np.: pojemników na posiłki, paczek i owijek z elastycznych materiałów pojemników na napoje do 3 litrów pojemności, kubków na napoje, lekkich plastikowych toreb na zakupy, balonów, narzędzi połowowych, podpasek, tamponów, wyrobów tytoniowych. Ma zostać przeznaczona na finansowanie i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych informujących konsumentów o odpadach. Zobowiązani do tej opłaty będą przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Będzie ona wynosić 0,1% przychodów netto ze sprzedaży przedmiotowych produktów;
  • Opłata dodatkowa – może zostać nałożona przez marszałka województwa na przedsiębiorców, którzy nie zapłacą którejś z przedstawionych opłat. W wysokości 50% wartości kwoty opłaty, która nie została wniesiona.

 

Dodatkowe obowiązki


Ponadto przedsiębiorców obejmą również inne obowiązki w postaci m.in.: składania odpowiednich sprawozdań, prowadzenia ewidencji w zakresie nabytych i wydanych jednorazowych opakowań, oznakowania wprowadzanych wybranych produktów, ustanowienia przez podmiot z siedzibą w Polsce przedstawiciela w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.


Projekt ustawy przewiduje także zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku, takich jak m.in.: patyczki higieniczne, sztućce z tworzywa sztucznego, talerze z tworzywa sztucznego, słomki do napojów, pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego.


Za nieprzestrzeganie obowiązków projekt ustawy przewiduje wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych.


W przypadku pytań dotyczących planowanych zmian, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. 

 

 

Deutsche Version

 

 

Umweltabgaben - geplante Änderungen


Am 3. Juli 2021 trat die EU-Richtlinie zu Einwegkunststoffartikeln (engl. Single Used Plastic, SUP) in Kraft. Jeder Mitgliedstaat war verpflichtet, bis zu diesem Tag diese Vorschriften in die nationale Rechtsordnung einzuführen. Sie betreffen u.a. die Einführung einer neuen Art von Umweltgebühr.


Es gibt bereits einen Gesetzentwurf über eine Gebühr auf ausgewählte Kunststoffprodukte und Produkte in Plastikverpackungen.


Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der SUP-Richtlinie sieht die Einführung folgender Gebühren vor:

  • Bechergebühr - gilt für Getränkebecher und Behältnisse für Mahlzeiten, die dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-away-Gericht mitgenommen zu werden, die aus der Verpackung heraus verzehrt werden und ohne weitere (thermische) Zubereitung verzehrt werden können. Zur Zahlung dieser Gebühr sind Unternehmer verpflichtet, die Gewerbe- (im Einzel- und Großhandel) und Gastronomieeinheiten betreiben. Sie wird von den Verbrauchern erhoben. Die Höchstgebühr kann 1 PLN zzgl. Umsatzsteuer betragen, der konkrete Betrag wird jedoch in der entsprechenden Verordnung festgelegt werden. Die Gebühr wird auf das Konto des Woiwodschaftsmarschalls eingezahlt;
  • Reinigungsgebühr - gilt für das Inverkehrbringen von z.B. Behältnissen für Mahlzeiten, Tüten, Folienverpackungen aus flexiblen Materialien, Getränkebehältern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, Getränkebechern, leichten Kunststofftragetaschen. Zur Zahlung dieser Gebühr werden Unternehmer, die Einwegkunststoffartikel in Verkehr bringen, verpflichtet sein. Die maximale Höhe der Gebühr kann 0,05 PLN pro in Verkehr gebrachten Artikel betragen, die konkrete Höhe wird jedoch in einer entsprechenden Verordnung festgelegt werden. Die Gebühr wird bis zum 15. März nach dem Kalenderjahr, für das sie gilt, auf das Konto des Woiwodschaftsmarschalls gezahlt;
  • Bildungsgebühr -  gilt für das Inverkehrbringen von z.B.: Behältnissen für Mahlzeiten, Tüten und Folienverpackungen aus flexiblen Materialien, Getränkebehältern  mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, Getränkebechern, leichten Kunststofftragetaschen, Luftballons, Fanggeräten, Damenbinden, Tampons, Tabakprodukten. Die Gebühr wird zur Finanzierung und Durchführung von öffentlichen Aufklärungskampagnen verwendet werden, die die Verbraucher über Abfälle informieren. Zur Zahlung dieser Gebühr werden Unternehmer, die Einwegkunststoffartikel in Verkehr bringen, verpflichtet sein. Die Gebühr wird 0,1% der Umsatzerlöse für die gegenständlichen Artikel betragen;
  • Zusätzliche Gebühr  - kann vom Woiwodschaftsmarschall Unternehmern auferlegt werden, die eine der o.g. Gebühren nicht bezahlen. Sie wird 50% des Wertes der nicht bezahlten Gebühr betragen.

 

Zusätzliche Pflichten

Darüber hinaus werden den Unternehmern weitere Pflichten auferlegt, wie z.B.: Einreichung entsprechender Berichte, Führen von Aufzeichnungen über gekaufte und abgegebene Einwegverpackungen, Kennzeichnung eingeführter ausgewählter Produkte, Ernennung eines Vertreters in einem anderen EU-Mitgliedstaat durch ein Unternehmen mit Sitz in Polen.


Der Gesetzentwurf sieht auch ein Verbot des Inverkehrbringens bestimmter Einwegkunststoffartikel vor, wie z.B. Wattestäbchen, Plastikbesteck, Plastikteller, Trinkhalme, Behältnisse für Mahlzeiten aus expandiertem Polystyrol.


Für die Nichteinhaltung der Pflichten sieht der Gesetzentwurf die Einführung von Geldbußen vor.


Sollten Sie Fragen zu den geplanten Änderungen haben, so setzen Sie sich bitte mit den Experten von Rödl & Partner in Verbindung.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu