Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koniec I kwartału dla przedsiębiorców i podatników – sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz

PrintMailRate-it

15 marca 2023


Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. – przypominamy o najważniejszych terminach dla przedsiębiorców i podatników.

Poniższe terminy dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.


Sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz!


​Obowiązek
​Termin
​Wniesienie opłaty produktowej za opakowania
​do 15.03.2023
IFT-2R 
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP
​do 31.03.2023
​ ​ ​ ​ ​ ​
CBC-P 
powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji
o grupie podmiotów
​​do 31.03.2023
Master File 
grupowa dokumentacja cen transferowych
​​do 31.03.2023
​Wniesienie opłat środowiskowych za korzystanie
ze środowiska 
​​do 31.03.2023
MDR-3 
informacja o zastosowaniu schematu podatkowego
i uzyskanych korzyściach w podatku dochodowym
od osób prawnych
​​do 31.03.2023
CIT-8ST
informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
​​do 31.03.2023
​CIT-N1, PIT-N1 / CIT-N2, PIT-N2
informacje na temat spółek nieruchomościowych 
​​do 31.03.2023
CIT-8 
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
​do 31.03.2023
UWAGA: planowane przesunięcie terminu na 30.06.2023
​Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe za
I kwartał 2022
​do 15.04.2023
Wysłanie rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz zapłata podatku PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-3
​do 2.05.2023
ORD-U
informacja o umowach zawartych z nierezydentami
​do 30.11.2023
(wydłużono z 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego do 11)


Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych terminów – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu