Postępowanie cywilne

PrintMailRate-it

Postępowanie sądowe

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje niejednokrotnie w obliczu sporu z kontrahentem, wspólnikiem czy pracownikiem. Podłoże sporu, jego przedmiot, mogą być różne i wobec tego jego rozwiązanie może wymagać przeprowadzenia mniej lub bardziej angażującego postępowania rozpoznawczego w formie procesu i (niekiedy) postępowania zabezpieczającego czy egzekucyjnego.

 

Mogą zdarzyć się również sytuacje niewymagające wszczynania procesu, lecz rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym (np. sprawy o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Niemniej każde postępowanie w sprawie cywilnej toczy się według określonej procedury, której uchybienie (w szczególności w zakresie warunków formalnych pism składanych w sądzie czy terminów dla dokonania określonych czynności) może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje.

 

Czytaj artykuły:

mediacja.jpg

Mediacja – szybszy i tańszy wyrok w świetle obowiązujących przepisów

Zmorą dzisiejszych postępowań sądowych: gospodarczych, cywilnych, czy karnych jest czas ich trwania.

Alternatywą do postępowania sądowego mogą być polubowne metody rozwiązania sporu, w szczególności mediacja. Więcej>>

 

Jak sygnalizowaliśmy w poprzedniej części - 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Znaczna część planowanych zmian  wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Zwolnienie z kosztów postępowania cywilnegoZwolnienie z kosztów postępowania cywilnego – nowelizacja z 4 lipca 2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących wysokości ponoszonych przez strony kosztów procesu.

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 46

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu