Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Perspektywy rozwoju

PrintMailRate-it

Perspektywy rozwoju zawodowego

 

W Rödl & Partner wiemy, że to pracownicy są podstawowym zasobem i siłą napędową naszego przedsiębiorstwa. Ich wiedza i nastawienie, wysokie kompetencje i umiejętności przekładają się na profesjonalną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług, a w dalszej kolejności na rozwój firmy.

 

Onboarding

Pracownicy są szkoleni już od momentu wejścia do organizacji. Kładziemy duży nacisk na szkolenia onboardingowe (wprowadzające), które dają nowemu pracownikowi możliwość poznania firmy, jej struktury, kultury organizacyjnej i standardów. Dzięki temu przygotowujemy pracowników do obsługi klientów na najwyższym poziomie.

 

Szkolenia

Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, oferując im szkolenia merytoryczne, e-learning w językach obcych oraz dostęp do wiedzy specjalistycznej (publikacje książkowe, prasa, fachowe portale branżowe). Promujemy wewnętrzną współpracę opartą na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Ideę tę realizujemy w ramach Akademii Wiedzy - programu szkoleń wewnętrznych oraz wewnętrznych certyfikacji zawodowych prowadzonych przez pracowników dla pracowników. Działania te wspierają rozwój zawodowy i pomagają w przygotowaniu  do uzyskania tytułów zawodowych czy awansu,  zgodnie z przyjętą ścieżką kariery zawodowej w poszczególnych działach.

 

 perspektywy rozwoju.png

 

Silne przywództwo

Duży nacisk kładziemy również na stały rozwój kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej. Od 2016 roku realizujemy we współpracy z firmą zewnętrzną Program Developmentowy „Silne Przywództwo”. Celem programu, którym została objęta cała kadra kierownicza, jest wypracowanie i wprowadzenie jednolitych standardów zarządzania na wszystkich szczeblach, budowanie zaangażowania pracowników oraz, przez wprowadzenie odpowiednich narzędzi i technik, pełne wykorzystanie potencjału zespołów do osiągania coraz lepszych rezultatów biznesowych.


W Rödl & Partner rozwój pracowników odbywa się na określonych, jasnych zasadach, w oparciu o praktykowany od wielu lat proces ocen okresowych. Tu każdy ma równe szanse i realny wpływ na przebieg swojej kariery zawodowej.

Kontakt

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

+48 71 606 01 00

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu