We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Więcej czasu na wymianę kas rejestrujących

PrintMailRate-it

kasa.png

 

Żaneta Niestier

25 czerwca 2020

 

Deutsche Version siehe unten

 

Mnisterstwo Finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Dłuższy czas na wymianę kas rejestrujących ma odciążyć podatników i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych COVID-19.


Jak wyjaśnia MF, termin ten zostanie wydłużony dla pierwszej grupy podatników – z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. i dla drugiej grupy podatników – z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r.
W pierwszej grupie znajdują się podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.


Z kolei druga grupa podatników, dla których termin wydłużono do połowy przyszłego roku to osoby świadczące usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Obecnie projekt został skierowany do podpisu ministra. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

 

 

Deutsche Version 

 

 

Mehr Zeit für den Austausch von Registrierkassen


Das Finanzministerium arbeitet an der Verschiebung der Fristen, die es den Steuerpflichtigen erlauben, die Verzeichnisse  unter Anwendung von Registrierkassen entweder mit elektronischer Speicherung der Kopien oder mit Aufzeichnung auf Papier zu führen. Die längere Zeit für den Wechsel der Registrierkassen soll die Steuerpflichtigen entlasten und ihnen die Ausübung der Gewerbetätigkeit, insbesondere in den von der Epidemie stark betroffenen Sektoren, erleichtern.


Laut Erläuterungen des Finanzministeriums wird diese Frist für die erste Gruppe der Steuerpflichtigen vom 30. Juni 2020 auf den 31. Dezember 2020 und für die zweite Gruppe der Steuerpflichtigen vom 31. Dezember 2020 auf den 30. Juni 2021 verschoben.
In der ersten Gruppe befinden sich Steuerpflichtige, die Verpflegungsleistungen ausschließlich im Rahmen von stationären Gaststätten, Imbissbuden, Cafés, Eissalons (darunter auch saisonbedingt) sowie Dienstleistungen im Bereich der vorübergehenden Unterbringung erbringen, und Steuerpflichtige, die Kohle, Kohlenbrikett und ähnliche feste Brennstoffe aus Kohle, Braunkohle, Koks und Schwelkoks für Heizzwecke verkaufen.


Die zweite Gruppe hingegen umfasst Steuerpflichtige, die Friseur- und Kosmetikdienstleistungen, Baudienstleistungen, Dienstleitungen der ärztlichen und zahnärztlichen Fürsorge, Rechtsberatungsdienst-leistungen sowie Dienstleistungen i.Z.m. der Tätigkeit der Fitness-Objekte (ausschließlich im Bereich des Eintritts) erbringen.
Der Entwurf wurde dem Minister zur Unterzeichnung vorgelegt. Bei Fragen oder Zweifeln setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir werden Sie über sämtliche Änderungen auf dem Laufenden halten.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

Tax adviser (Poland)

Partner

Send inquiry

Profile

Deutschland Weltweit Search Menu